CONTACT

Exhibition:

Praxitelous 7, Nea Raidestos

(15th kilometer Thessaloniki-Vasilika),

57001, Thessaloniki, Hellas.

Tel. : 0030 2310 466266

Mob. : 0030 6937 305241

Laboratory:

20Th kilometer Thessaloniki-Vasilika,
57006 Thessaloniki, Hellas.
Τel.& Fax: 0030 23960 23004

Web Site:
www.filippou-church-furniture.gr

e-mail:
sotiris@filippou-church-furniture.gr

Facebook Logo